Główna

Członkowie

Składki

Aktualności

Referaty


Materiały

Kontakt

kwartalnik PTG
POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE ODDZIAŁ W LUBLINIE
English
V Systematyka gleb Polski 2011

Klasyfikacja uziarnienia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (2008 r., do V SgP)

World Reference Base for Soil Resources (WRB) - 2014 Update 2015

Procedures for Soil analysis, van Reeuvijk 2002

Keys to Soil Taxonomy 2014, Soil Taxonomy, Soil Survey Manual

kalkulator uziarnienia gleb (trójkąt Fereta z automatycznym wyświetleniem jaki to utwór glebowy)

Soil sampling and methods of analysis (2008) M.R. Carter, E.G. Gregorich, Canadian SSS

Methods of phosphorus analysis ver. 2009 (inf. od pana Mariusza Wintera, SChR Szczecin)