Główna

Członkowie

Składki

Aktualności

Referaty


Materiały

Kontakt

kwartalnik PTG
POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE ODDZIAŁ W LUBLINIE
English
dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN - przewodniczący Oddziału
Instytut Agrofizyki PAN
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin 27
e-mail: j.rejman(at)ipan.lublin.pl


dr hab. Marzena Brodowska - wiceprzewodnicząca
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
e-mail: marzena.brodowska(at)up.lublin.pl


dr Piotr Bartmi
ński - sekretarz
Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin
e-mail: piotr.bartminski(at)poczta.umcs.lublin.pl


dr Maja Bryk - skarbnik
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Leszczy
ńskiego 7 p. 11
20-069 Lublin
e-mail: maja.bryk(at)up.lublin.pl

dr Agnieszka Woli
ńska - członek zarządu
e-mail: awolin(at)kul.pl