Skład osobowy Zarządu Oddziału PTG w Lublinie na lata 2015-2019:

dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN -  przewodniczący
dr hab. Marzena Brodowska - wiceprzewodnicząca
dr Piotr Bartmi
ński - sekretarz
dr Maja Bryk - skarbnik
dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN - członek zarządu
dr Agnieszka Woli
ńska - członek zarządu

prof. dr hab. Halina Smal - przewodnicząca komisji rewizyjnej
prof. dr hab. Maria Flis-Bujak - członek komisji rewizyjnej
prof. dr hab. Anna Słowi
ńska-Jurkiewicz - członek komisji rewizyjnejstatystyka
Główna

Członkowie

Składki

Aktualności

Referaty


Materiały

Kontakt

kwartalnik PTG
POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE ODDZIAŁ W LUBLINIE
Historia Oddziału 1949-2012
free counters
deklaracja członkowska

rezygnacja z członkostwa