członkowie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

dr Artur Banach
prof. dr hab. Stanisław Baran
dr hab. Piotr Baranowski, prof. IA PAN
dr Piotr Bartmi
ński
dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN
prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska
prof. dr hab. Józef Borowiec
dr hab. Marzena Brodowska
dr Ryszard Brodowski
dr Maja Bryk
dr hab. Jacek Chodorowski
dr inż. Stanisław Chwil
prof. dr hab. Małgorzata Dąbek-Szreniawska
prof. dr hab. Ryszard Dębicki
dr inż. Jolanta Domańska
prof. dr hab. Tadeusz Filipek
prof. dr hab. Maria Flis-Bujak
dr hab. Magdalena Frąc
prof. dr hab. Jan Gliński - członek honorowy PTG
prof. dr hab. Jerzy Hetman
prof. dr hab. Izabella Jackowska
dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
prof. dr hab. Zbigniew Klimowicz
dr hab. inż. Alicja Księżopolska
dr Sławomir Ligęza
prof. dr hab. Jerzy Lipiec
dr Marek Łoś
prof. dr hab. Stanisław Pałys
dr Andrzej Plak
dr hab. inż. Jacek Pranagal
mgr Anna Rafalska-Przysucha
dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN
dr Magdalena Ryżak
prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz
prof. dr hab. Halina Smal
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
dr hab. Danuta Urban, prof. UP
prof. dr hab. Bogusław Usowicz
dr hab. Tadeusz Węgorek, prof. UP
dr Elżbieta Wielgosz
dr Agnieszka Wolińska
prof. dr hab. Teresa Włodarczyk
prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta
dr Andrzej Wyczółkowski
dr hab. inż. Grażyna Żukowska


Główna

Członkowie

Składki

Aktualności

Referaty


Materiały

Kontakt

kwartalnik PTG
POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE ODDZIAŁ W LUBLINIE
English
deklaracja członkowska

rezygnacja z członkostwa
.